O nama

EP Serbia 2019 je prva Konferencija Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Želja nam je da okupimo lidere na polju srčanih aritmija iz Srbije, Regiona i Evrope koji će prikazati i sa Vama razmatrati najnovija saznanja i dostignuća u oblasti interventne i kliničke elektrofiziologije.

Učesnici:

  • elektrofiziolozi,
  • kardiolozi,
  • internisti,
  • specijalizanti i subspecijalizanti,
  • specijalizovane medicinske sestre i tehničari